Zápisnice a uznesenia OZ do 12/2021

Zápisnica z 13. decembra 2021
  Prezenčná listina
  Zápisnica a Uznesenie z 13.decembra 2021
  Príloha č. 1
  Príloha č. 2
  Príloha č. 3
  Príloha č. 4
  Príloha č. 5
Príloha č. 6
Príloha č. 7
Príloha č. 8
Príloha č. 9
Zápisnica z 22. novembra 2021
  Prezenčná listina
  Zápisnica a Uznesenie z 22.novembra 2021
  Príloha č. 1
Zápisnica z 02. novembra 2021
  Prezenčná listina
  Zápisnica a Uznesenie z 02.novembra 2021
  Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Zápisnica z 11. októbra 2021
  Prezenčná listina
  Zápisnica a Uznesenie z 11.októbra 2021
  Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6
Zápisnica z 21. júna 2021
  Prezenčná listina
  Zápisnica a Uznesenie z 21.júna 2021
  Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6
Príloha č. 7
Zápisnica z 07. júna 2021
  Prezenčná listina
  Zápisnica a Uznesenie z 07.júna 2021
  Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6
Príloha č. 7
Zápisnica z 12. apríla 2021
  Prezenčná listina
  Zápisnica a Uznesenie z 12.apríla 2021
Zápisnica z 8. marca 2021
  Prezenčná listina
  Zápisnica a Uznesenie z 8.marca 2021
  Príloha č. 1
Zápisnica z 22. júna 2020
  Zápisnica a uznesenie z 22. júna 2020
  Príloha č. 1
  Príloha č. 2
  Príloha č. 3
  Príloha č. 4
  Príloha č. 5
  Prezenčná listina
Zápisnica z 25. mája 2020
  Prezenčná listina
  Zápisnica a Uznesenie z 25. mája 2020
  Príloha č. 1
  Príloha č. 2
  Príloha č. 3
Zápisnica z 26. februára 2020
  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 26. februára 2020
  Prezenčná listina
  Zápisnica a Uznesenie z 26. februára 2020
  Príloha č. 1
  Príloha č. 2
  Príloha č. 3
  Príloha č. 4
  Príloha č. 5
  Príloha č. 6
  Príloha č. 7
Zápisnica z 2. decembra 2019
  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 2. decembra 2019
  Prezenčná listina
  Zápisnica z 2. decembra 2019
  Príloha č. 1
  Príloha č. 2
  Príloha č. 3
  Príloha č. 4
  Príloha č. 5
  Príloha č. 6a)
  Príloha č. 6b)
  Príloha č. 7
  Príloha č. 8
  Príloha č. 9
  Príloha č. 10
  Príloha č. 11
  Príloha č. 12
  Príloha č. 13
Zápisnica zo 16. septembra 2019
  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 16. septembra 2019
  Prezenčná listina
  Zápisnica zo 16. septembra 2019
  Uznesenie zo 16. septembra 2019
  Príloha č. 1
  Príloha č. 2
  Príloha č. 3
  Príloha č. 4
Zápisnica z 12. augusta 2019
  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 12. augusta 2019
  Prezenčná listina
  Zápisnica + Uznesenie
  Príloha č. 1
Zápisnica zo 17. júna 2019
  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 17. júna 2019
  Prezenčná listina
  Zápisnica + Uznesenie
  Príloha č. 1
  Príloha č. 2
  Príloha č. 3
  Príloha č. 4
  Príloha č. 5
  Príloha č. 6
  Príloha č. 7
  Príloha č. 8
  Príloha č. 9
Zápisnica z 20. mája 2019
  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
  Prezenčná listina
  Zápisnica + Uznesenia
  Príloha č. 1
  Príloha č. 2
  Príloha č. 3
  Príloha č. 4
Zápisnica z 15. apríla 2019
  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
  Prezenčná listina
  Zápisnica + Uznesenia
  Príloha č. 1
  Príloha č. 2
  Príloha č. 3
  Príloha č. 4
  Príloha č. 5
  Príloha č. 6
Zápisnica z 28. marca 2019
  Pozvánka na neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva
  Prezenčná listina
  Zápisnica z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
  Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
  Príloha č. 1
  Príloha č. 2
  Príloha č. 3
Zápisnica z 21. januára 2019
  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
  Prezenčná listina
  Zápisnica + uznesenia
  Príloha č. 1
  Príloha č. 2
Zápisnica z 19. februára 2018
  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
  Prezenčná listina
  Zápisnica + uznesenia
  Príloha č. 1
  Príloha č. 2
  Príloha č. 3
  Príloha č. 4
Zápisnica z 23. apríla 2018
  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
  Prezenčná listina
  Zápisnica + uznesenia
  Príloha č. 1
  Príloha č. 2
  Príloha č. 3
  Príloha č. 4
  Príloha č. 5
Zápisnica z 18. júna 2018
  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
  Prezenčná listina
  Zápisnica + uznesenia
  Príloha č. 1
  Príloha č. 2
  Príloha č. 3
  Príloha č. 4
  Príloha č. 5
  Príloha č. 6
  Príloha č. 7
  Príloha č. 8
  Príloha č. 9
  Príloha č. 10
  Príloha č. 11
Zápisnica z 09.08.2018
  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
  Prezenčná listina
  Zápisnica + uznesenia
Zápisnica z 24. septembra 2018
  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
  Prezenčná listina
  Zápisnica + uznesenia
  Príloha č. 1
  Príloha č. 2
  Príloha č. 3
  Príloha č. 4
  Príloha č. 5a
  Príloha č. 5b
  Príloha č. 6
Zápisnica z 05. novembra 2018
  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
  Prezenčná listina
  Zápisnica + uznesenia
  Príloha č. 1
  Príloha č. 2
  Príloha č. 3
  Príloha č. 4
  Príloha č. 5
  Príloha č. 6
  Príloha č. 7
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ 07. decembra 2018
  Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva
  Prezenčná listina
  Prezenčná listina - novozvolení poslanci
  Zápisnica + uznesenia
  Príloha č. 1
  Príloha č. 2
Zápisnica z 13. decembra 2018
  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
  Prezenčná listina
  Zápisnica + uznesenia
  Príloha č. 1
  Príloha č. 2
  Príloha č. 3
  Príloha č. 4
  Príloha č. 5
  Príloha č. 6
  Príloha č. 7
Zápisnica z 15. decembra 2017
  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
  Prezenčná listina
  Zápisnica + uznesenia
  Príloha č.1
  Príloha č.2
  Príloha č. 3
  Príloha č. 4
  Príloha č. 5
  Príloha č. 6
  Príloha č. 7
Zápisnica z 27. novembra 2017
  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
  Prezenčná listina
  Zápisnica + uznesenia
  Príloha č. 1
  Príloha č. 2
  Príloha č. 3
  Príloha č. 4
  Príloha č. 5
  Príloha č. 6
Zápisnica zo 16. novembra 2017
  Pozvánka na slávnostné zasadnutie Obecného zastupiteľstva
  Prezenčná listina
  Zápisnica + uznesenie
Zápisnica z 25.septembra 2017
  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
  Prezenčná listina
  Zápisnica + uznesenia
  Príloha č. 1
  Príloha č. 2
  Príloha č. 3
  Príloha č. 4
  Príloha č. 5
  Príloha č. 6
  Príloha č. 7
  Príloha č. 8
Zápisnica z 26.júna 2017
  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
  Prezenčná listina
  Zápisnica + uznesenia
  Príloha č. 1 k zápisnici
  Príloha č. 2 k zápisnici
  Príloha č. 3 k zápisnici
  Príloha č. 4 k zápisnici
  Príloha č. 5 k zápisnici
  Príloha č. 6 k zápisnici
  Príloha č. 7 k zápisnici
  Príloha č. 8 k zápisnici
  Príloha č. 10 k zápisnici
Zápisnica z 24.apríla 2017
  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
  Prezenčná listina
  Zápisnica + uznesenia
  Príloha č. 1 k zápisnici
  Príloha č. 2 k zápisnici
  Príloha č. 3 k zápisnici
  Príloha č. 4 k zápisnici
Zápisnica z 20.februára 2017
  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
  Prezenčná listina
  Zápisnica + uznesenia
  Príloha č. 1 k zápisnici
  Príloha č. 2 k zápisnici
  Príloha č. 3 k zápisnici
  Príloha č. 4 k zápisnici
  Príloha č. 5 k zápisnici
Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v roku 2016
  Zápisnica z 22.02.2016
  Zápisnica z 15.03.2016
  Zápisnica 26.04.2016
  Zápisnica 23.05.2016
  Zápisnica 24.05.2016
  Zápisnica 13.06.2016
  Zápisnica 08.07.2016
  Zápisnica z 10.10.2016
  Zápisnica z 21.12.2016
Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v roku 2015
  Zápisnica z 12.01.2015
  Zápisnica z 02.02.2015
  Zápisnica z 30.03.2015
  Zápisnica z 22.06.2015
  Zápisnica z 08.07.2015
  Zápisnica z 10.09.2015
  Zápisnica zo 14.11.2015
  Zápisnica z 23.11.2015
  Zápisnica zo 14.12.2015
Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v roku 2014
  Zápisnica a uznesenie z 05.03.2014
  Zápisnica a uznesenie z 11.03.2014
  Zápisnica a uznesenie z 24.04.2014
  Zápisnica a uznesenie z 12.05.2014
  Zápisnica a uznesenie zo 16.06.2014
  Zápisnica a uznesenie z 25.07.2014
  Zápisnica a uznesenie z 13.10.2014
  Zápisnica a uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia OZ 07.12.2014
Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v roku 2013
  Zápisnica a uznesenie z 15.02.2013
  Zápisnica a uznesenie z 25.02.2013
  Zápisnica a uznesenie zo 06.03.2013
  Zápisnica a uznesenie z 29.04.2013
  Zápisnica a uznesenie z 26.06.2013
  Zápisnica a uznesenie z 30.09.2013
  Zápisnica a uznesenie zo 14.11.2013
  Zápisnica a uznesenie z 09.12.2013
Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v roku 2012
  Zápisnica a uznesenie z 12.01.2012
  Zápisnica a uznesenie z 19.04.2012
  Zápisnica a uznesenie z 21.06.2012
  Zápisnica a uznesenie z 03.09.2012
  Zápisnica a uznesenie z 31.10.2012
  Zápisnica a uznesenie z 22.11.2012
  Zápisnica a uznesenie z 10.12.2012
Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v roku 2011
  Zápisnica a uznesenie z 18.01.2011
  Zápisnica a uznesenie z 24.02.2011
  Zápisnica a uznesenie z 28.04.2011
  Zápisnica a uznesenie z 19.05.2011
  Zápisnica a uznesenie zo 16.06.2011
  Zápisnica a uznesenie z 08.09.2011
  Zápisnica a uznesenie z 10.11.2011
  Zápisnica a uznesenie z 15.12.2011
Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v roku 2010
  Zápisnica a uznesenie z 12.01.2010
  Zápisnica a uznesenie z 22.04.2010
  Zápisnica a uznesenie zo 14.05.2010
  Zápisnica a uznesenie z 15.07.2010
  Zápisnica a uznesenie zo 16.09.2010
  Zápisnica a uznesenie z 08.11.2010
  Zápisnica a uznesenie z 25.11.2010
  Zápisnica a uznesenie z ustanovujúceho OZ z 18.12.2010
Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v roku 2009
  Zápisnica a uznesenie z 30.01.2009
  Zápisnica a uznesenie z 05.02.2012
  Zápisnica a uznesenie zo 16.02.2009
  Zápisnica a uznesenie z 18.04.2009
  Zápisnica a uznesenie z 13.05.2009
  Zápisnica a uznesenie z 30.06.2009
  Zápisnica a uznesenie zo 17.09.2009
  Zápisnica a uznesenie z 05.11.2009
  Zápisnica a uznesenie z 15.12.2009