Rozpočet obce

  Archív

  Audit účtovnej závierky
    Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky
    Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky 2019
    Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky 2020
  Konsolidovaná výročná správa
    Konsolidovaná výročná správa za rok 2016
    Konsolidovaná výročná správa za rok 2017
    Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
    Konsolidovaná výročná správa za rok 2019
    Konsolidovaná výročná správa za rok 2020
  Záverečný účet obce a výročná správa
    Záverečný účet obce za rok 2010
    Záverečný účet obce za rok 2011
    Záverečný účet obce za rok 2012
    Záverečný účet obce za rok 2013
    Záverečný účet obce za rok 2014
    Výročná správa za rok 2015
    Záverečný účet obce za rok 2015
    Záverečný účet obce za rok 2016
    Podklad účtovnej jednotky (ZŠ s MŠ Košecké Podhradie) v zriaďovateľskej pôsobnosti obce k záverečnému účtu za rok 2017
    Záverečný účet obce za rok 2017
    ZŠ s MŠ Košecké Podhradie - Podklady k záverečnému účtu za rok 2018
    Záverečný účet obce Košecké Podhradie za rok 2018
    Záverečný účet obce za rok 2019
    Záverečný účet 2020
  Rozpočet obce
    Rozpočet obce Košecké Podhradie na roky 2016 - 2018
    Zmena rozpočtu č. 1/2016
    Zmena rozpočtu č. 2/2016
    Zmena rozpočtu č. 3/2016
    Zmena rozpočtu č. 4/2016
    Zmena rozpočtu č. 5/2016
    Návrh na zmenu rozpočtu č. 6/2016
    Rozpočet obce na roky 2017 - 2019
    Zmena rozpočtu č. 1/2017
    Zmena rozpočtu č. 2/2017
    Zmena rozpočtu č. 3/2017
    Rozpočet obce na roky 2018 - 2020
    Zmena rozpočtu č. 1/2018
    Rozpočet obce na roky 2019 - 2021
    Rozpočet obce na roky 2020 - 2022
  Zmena rozpočtu č.5/2020
  Rozpočet obce na roky 2021/2023
  Zmena rozpočtu č.1/2021
  Zmena rozpočtu č.2/2021
  Zmena rozpočtu č.3/2021
  Zmena rozpočtu č. 4/2021
    Rozpočet obce na roky 2022-2024