Rozpočet obce

Archív

Audit účtovnej závierky
  Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky
  Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky 2019
  Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky 2020
Konsolidovaná výročná správa
  Konsolidovaná výročná správa za rok 2016
  Konsolidovaná výročná správa za rok 2017
  Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
  Konsolidovaná výročná správa za rok 2019
  Konsolidovaná výročná správa za rok 2020
Záverečný účet obce a výročná správa
  Záverečný účet obce za rok 2010
  Záverečný účet obce za rok 2011
  Záverečný účet obce za rok 2012
  Záverečný účet obce za rok 2013
  Záverečný účet obce za rok 2014
  Výročná správa za rok 2015
  Záverečný účet obce za rok 2015
  Záverečný účet obce za rok 2016
  Podklad účtovnej jednotky (ZŠ s MŠ Košecké Podhradie) v zriaďovateľskej pôsobnosti obce k záverečnému účtu za rok 2017
  Záverečný účet obce za rok 2017
  ZŠ s MŠ Košecké Podhradie - Podklady k záverečnému účtu za rok 2018
  Záverečný účet obce Košecké Podhradie za rok 2018
  Záverečný účet obce za rok 2019
  Záverečný účet 2020
Rozpočet obce
  Rozpočet obce Košecké Podhradie na roky 2016 - 2018
  Zmena rozpočtu č. 1/2016
  Zmena rozpočtu č. 2/2016
  Zmena rozpočtu č. 3/2016
  Zmena rozpočtu č. 4/2016
  Zmena rozpočtu č. 5/2016
  Návrh na zmenu rozpočtu č. 6/2016
  Rozpočet obce na roky 2017 - 2019
  Zmena rozpočtu č. 1/2017
  Zmena rozpočtu č. 2/2017
  Zmena rozpočtu č. 3/2017
  Rozpočet obce na roky 2018 - 2020
  Zmena rozpočtu č. 1/2018
  Rozpočet obce na roky 2019 - 2021
  Rozpočet obce na roky 2020 - 2022
Zmena rozpočtu č.5/2020
Rozpočet obce na roky 2021/2023
Zmena rozpočtu č.1/2021
Zmena rozpočtu č.2/2021
Zmena rozpočtu č.3/2021
Zmena rozpočtu č. 4/2021
  Rozpočet obce na roky 2022-2024