Kontakty

Toto webové sídlo www.koseckepodhradie.sk spravuje Obec Košecké Podhradie je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Košecké Podhradie

Adresa:
Obecný úrad Košecké Podhradie
Košecké Podhradie 359
018 31 Košecké Podhradie

IČO: 00317870

Samosprávny kraj: Trenčiansky
Okres: Ilava
Región: Magura-Strážov
Počet obyvateľov: 1051
Rozloha: 3691 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1312

Všeobecné informácie: obec@koseckepodhradie.sk
Podateľňa: obec@koseckepodhradie.sk
Starosta: starosta@koseckepodhradie.sk 

Sekretariát: 

Tel.: 042 / 4473 328

E-mail: obec@koseckepodhradie.sk

Kompetencie:
Obec Košecké Podhradie je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk