Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 45)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
010/012/2023 Poskytovanie služieb a servisnej činnosti v oblasti IT zameranej na zvýšenie využitia výpočtovej techniky Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: PRESMONT - CSS, s.r.o.
0 €
092/004/2023 Poskytnutie dotácie z prostriedkov Obce Košecké Podhradie Odb.: Slovenský zväz zdravotne postihnutých, okresná rada Ilava
Dod.: Obec Košecké Podhradie
150 €
010/011/2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
010/010/2023 Návrh poistnej zmluvy - Prívesy nad 750 kg, EČV IL260YE Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
39.19 €
010/009/2023 Návrh poistnej zmluvy - Poľnohospodárske a lesné traktory, EČV IL731AE Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
62.70 €
010/008/2023 Návrh poistnej zmluvy - Osobné a úžitkové vozidlo, EČV IL851CH Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
142.86 €
068/003/2023 Dohoda zmluvných strán, že budúci povinný z vecného bremena zriadi na budúcom zaťaženom pozemku bezodplatne bremeno na dobu neurčitú v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena Odb.: Peter Kuchařík, Miroslava Kuchaříková
Dod.: Obec Košecké Podhradie
0 €
068/002/2023 Dohoda zmluvných strán, že budúci povinný z vecného bremena zriadi na budúcom zaťaženom pozemku bezodplatne bremeno na dobu neurčitú v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Róbert Jendrol
0 €
092/003/2023 Poskytnutie finančnej dotácie na náklady - spojené s činnosťou ZO v roku 2023 Odb.: Slovenský zväz zdravotne postihnutých
Dod.: Obec Košecké Podhradie
200 €
092/002/2023 Poskytnutie finančnej dotácie na náklady - zaplatenie licencií národných jazdcov pre SMF Odb.: Enduro Košecké Podhradie, o. z.
Dod.: Obec Košecké Podhradie
1 500 €
092/001/2023 Obec Košecké Podhradie poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu na náklady - celoročná činnosť TJ v roku 2023 Odb.: Telovýchovná jednota Slovan Košecké Podhradie
Dod.: Obec Košecké Podhradie
4 000 €
079/002/2023 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať riadne a včas vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavbu s názvom: "Obnova základnej a materskej školy v obci Košecké Podhradie" Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: DELANO, s.r.o.
356 420.47 €
010/007/2023 Vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov aj návštevníkov obce prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: NITRANET, s.r.o.
15 000 €
010/006/2023 Záväzok Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
010/005/2023 Dodatok Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
010/004/2023 Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar. Kupujúci sa zaväzuje tovar od predávajúceho prevziať a uhradiť kúpnu cenu. Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
019/002/2023 Zámena nehnuteľnosti Odb.: Peter Kuchařík, Miroslava Kuchaříková
Dod.: Obec Košecké Podhradie
0 €
019/2023 Zámena nehnuteľnosti Odb.: Peter Suchomel
Dod.: Obec Košecké Podhradie
0 €
019/001/2023 Zámena nehnuteľnosti Odb.: Cyril Vavrík
Dod.: Obec Košecké Podhradie
0 €
033/2023 Kúpa nehnuteľnosti - pozemku Odb.: Ing. Marcel Živčic, Veľké Košecké Podhradie 341, Ivan Habánek, kpt. Nálepku 241/4, Ilava
Dod.: Obec Košecké Podhradie
0 €
Generované portálom Uradne.sk