Zápisnice a uznesenia OZ

Zápisnica 23. február 2022

Zápisnica 28. marec 2022

Zápisnica 06. máj 2022

Zápisnica 7. jún 2022

Zápisnica 30. jún 2022

Zápisnica 10. novembra 2022

Zápisnica z 25. novembra 2022

Zápisnica 7. december 2022

Zápisnica z 12.decembra 2022

Zápisnica zo 7. marca 2023

Zápisnica z 27. marca 2023

Zápisnica z 25. mája 2023

Zápisnica z 26. júna 2023

Zápisnica z 24.augusta 2023

Zápisnica z 27. septembra 2023

Zápisnica z 15. decembra 2023

Zápisnica z 26. februára 2024

Zápisnica z 26. júna 2024