Súčasnosť

Poloha

Obec Košecké Podhradie sa nachádza na severozápadnom Slovensku s rozlohou 3 691 ha. Je obklopená Strážovskou hornatinou a preteká cez ňu Podhradský potok. Od okresného mesta Trenčianskeho kraja Ilava je vzdialená 8 km. Geograficky je rozdelená na tri časti: Veľké Košecké Podhradie - Malé Košecké Podhradie, ktoré delí vrch Zámok, na ktorom v minulosti stál Košecký hrad a časť Kopec. Najbližšími susednými obcami sú: Košeca, Zliechov a Horná Poruba.

Prírodné pomery

Územie má pahorkatinný, vrchovinný až hornatinný charakter povrchu. Pôda je prevažne ílovitého zloženia. Najväčšia časť obnaženej pôdy je využívaná ako pasienky. Nadmorská výška v území obce sa pohybuje od 310 m n. m. do 798 m n. m.

Obyvateľstvo

  • Celkový počet obyvateľov: 1 050
    • z toho občanov nad 15 rokov: 887 (žien 465 a mužov 422)
    • detí do 15 rokov: 163 (dievčat 79 a chlapcov 84)
  • Priemerný vek: 41.57 roka
  • V roku 2020 v obci pribudlo 7 narodených detí a bolo 7 zomrelých občanov.
  • V roku 2019 v obci pribudlo 10 narodených detí a bolo 7 zomrelých občanov.