Stavebné úpravy KD-MKP

 25.01.2022

                                                       

                                    

                Názov projektu: Stavebné úpravy KD-MKP

Hlavný cieľ:   Vytvoriť vhodné podmienky pre realizáciu kultúrno-spoločenských aktivít, čím sa prispeje k zlepšeniu infraštruktúry miestnych služieb a k skvalitneniu života v obci.

Výsledok projektu:  rekonštrukcie objektu kultúrneho domu

Projekt je spolufinancovaný

Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka.

www.mpsr.sk                                                                                 www.apa.sk