Zámer prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Chudá Ľuboslava

 08.07.2024


Zoznam článkov: