Pozvánka na slávnostné vyhodnotenie 4. ročníka literárnej súťaže

 11.06.2024


  Zoznam aktualít:

  1 2 >

  Archív

  Oznamy
    Harmonogram vývozu a zberu separovaného a komunálneho odpadu
    Oznam Urbárskeho pozemkového spoločenstva VKP
    Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2020 - Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne
    Zmena otváracích hodín COOP Jednota od 06.04.2020
    Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov - Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne
    Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 04.05.2020
    Verejná vyhláška - Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa - Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor
    Oznam o zápise detí do ZŠ s MŠ Košecké Podhradie na školský rok 2020/2021
    Zber separovaného odpadu 13.05.2020
    Verejná vyhláška - Správa o hodnotení strategického dokumentu - Okresný úrad Trenčín, starostlivosť o životné prostredie
    Rozhodnutie zriaďovateľa ZŠ s MŠ
    Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
    Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 18.06.2020
    Zber separovaného odpadu 10.06.2020
    DHZ Košecké Podhradie zakúpil automatický externý defibrilátor
    Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 17.07.2020
    Verejná vyhláška - Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 - 2027"
    Zber separovaného odpadu 08.07.2020
  Informácie COVID-19
    Informácia z Úradu verejného zdravotníctva SR k téme COVID-19
    Informácia zo zasadnutia Ústredného krízového štábu v súvislosti s COVID-19
    Verejná vyhláška - Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR I.
    Verejná vyhláška - Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR II.
    Verejná vyhláška - Usmernenie hlavného hygienika SR - karanténa
    Oznam Policajného zboru v Trenčíne
    Výzva starostu Obecného úradu zo dňa 12.03.2020
    Informácia TSK - obmedzenie spojov od 13.03.2020
    Oznam riaditeľky školy Košecké Podhradie, Košeca
    Výzva starostu Obecného úradu zo dňa 13.03.2020
    Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia - Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov
    POKYN č. 1 starostu obce k minimalizovaniu šírenia COVID-19
    Záver zo zasadnutia Krízového štábu obce
    Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2
    Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2
    Odporúčanie ministerstva vnútra týkajúce sa obmedzenia stránkových hodín pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy, ktoré bolo prijaté dnes a bude účinné od pondelka 16. marca 2020
    Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia
    Oznam o uzatvorení Obecného úradu od 16. marca 2020
    POKYN č. 2 starostu obce k zabráneniu šírenia COVID-19
    Infografiky zaslané z Ministerstva zdravotníctva SR I
    Infografiky zaslané z Ministerstva zdravotníctva SR II
    Infografiky zaslané z Ministerstva zdravotníctva SR III
    Infografiky zaslané z Ministerstva zdravotníctva SR IV
    Úrad verejného zdravotníctva - Karanténne opatrenie účinné od 19.03.2020
    Zápis zo zasadnutia krízového štábu obce 13.03.2020
    Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - povinnosť nosiť rúška
    Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - zákaz prevádzok v nedeľu
    Zápis z II. zasadnutia krízového štábu obce 27.03.2020
    Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (šiesta aktualizácia)
    Leták pre SENIOROV
    Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - Opatrenie štátna karanténa 04.04.2020
    Uznesenie Vlády Slovenskej republiky - Rozšírenie opatrení núdzového stavu o obmedzení pohybu
    Uznesenie Vlády Slovenskej republiky - Rozšírenie núdzového stavu o ambulantný sektor
    Úrad verejného zdravotníctva - Štátna karanténa 16.04.2020
    Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - opatrenie pre nosenie rúšok
    Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (siedma aktualizácia)
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
    Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Mičko Marek
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Kilianová Renáta
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Križková Andrea
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Balážik Patrik
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Kostolník Ján
  Oznámenie o uložení zásielky
    Oznámenie o uložení zásielky - Poláková Martina
  Pozvánky
    Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 25. mája 2020
    Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 22. júna 2020
    Pozvánka na neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva 13. júla 2020
  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 08. marca 2021
  Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 12. apríla 2021
  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 07. júna 2021
  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 21. júna 2021
  Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 11. októbra 2021
  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2.novembra 2021
  Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 22. novembra 2021
  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 13.decembra 2021
  Pozvánka zasadnutie Obecného zastupiteľstva 23.02.2022