Oznámenie o prerokovaní návrhu hospodárskych opatrení a odovzdanie provizórnych máp a porovnávacieho výkazu

 21.11.2022


Zoznam článkov: