Katastrálne územie obce je situované v údolí
Podhradského potoka. Časti Veľké a Malé
Košecké Podhradie delí od seba vrch Zámok, na
ktorom sa v minulosti vypínal Košecký hrad.
Najbližšími susedmi je na západe Košeca, na
východe Zliechov, na juhu Horná Poruba a na
severe vzdialenejšia obec Mojtín. Najbližším
centrom obchodného a spoločenského života je
mesto Ilava. Členité územie má pahorkatinný,
vrchovinný až hornatinný charakter povrchu.
Tvoria ho prevažne druhohorné horniny s
príkrovovými troskami i skrasovatené horniny.
Pôda obce je prevažne ílovitého zloženia a jej
väčšiu časť tvoria lúky a pasienky.


[klikni pre zobrazenie galérie]