Obec Košecké Podhradie je situovaná na
 
severozápade Slovenska v Strážovskej
 
hornatine 9 km juhovýchodne od Ilavy. Obec
 
má tri časti: Veľké Košecké Podhradie, Malé
 
Košecké Podhradie a Kopec. Miestna časť
 
Kopec sa nachádza 5 km juhovýchodne od
 
Veľkého Košeckého Podhradia.

Počet obyvateľov: 1071 (ku dňu 31.12.2004)

Rozloha: 3691